Välkommen till Vårlunch på Odd Fellowhuset måndagen den 8 maj 2023 kl 12.15. Anmälan till info@sanctaluciagille.se senast 26 april

  • medlemsavgiften 600 kronor för 2023 ska vara inbetald till pg 411 57 07-4 senast 31 december 2022.

 Datum för Storgille 2023 lördagen den 25 november