Äntligen kan vi mötas igen till vår traditionella Vårlunch! Välkommen till Odd Fellowhuset måndagen den 9 maj 2022 kl 12.15. Vi ser fram emot att få lyssna på vår syster Lovisa Fagerlund och Myopibehandling i praktiken. Väl mött!

  • medlemsavgiften 600 kronor för 2022 ska vara inbetald till pg 411 57 07-4 senast 31 december 2021.

 Datum för Storgille 2022 lördagen den 19 november