23 november

Storgille. I år är det 80 år sedan Gillet bildades. Markera redan nu i kalendern. Inbjudan skickas ut under oktober.

31 december

  • medlemsavgiften ska vara inbetald till pg 411 57 07-4 den 31 december 2018.

15 augusti

15 augusti