31 december

  • medlemsavgiften ska vara inbetald till pg 411 57 07-4 den 31 december 2018.

Måndag 6 maj

  • Vårlunch med föredrag i Odd Fellows lokaler

15 augusti

15 augusti