Inlägg av admin

31 december

medlemsavgiften 600 kronor för 2022 ska vara inbetald till pg 411 57 07-4 senast 31 december 2021.