Sancta Lucia Gilles Forskningsstipendium

Instiftat 2009 av Hans Lindskoog

ÄNDAMÅL

Stipendiet är avsett att stödja stipendiaten i sin yrkesutövning inom klinisk optometri, genom fortbildning i form av studier, forskning eller motsvarande efter magisterexamen.

BERÄTTIGADE ATT SÖKA

Stipendiet kan sökas av enskild person inom optikeryrket med magisterexamen

UTLYSANDET

Stipendiet utlyses av Gillets Väktarråd genom tillkännagivande i fackpress eller motsvarande. Väktarrådet med adjungerad, Anna Lindskoog Pettersson, avgör när stipendiet skall utlysas samt beloppets storlek.  

ANSÖKAN 

Skriftlig ansökan ställs till Sancta Lucia Gille, där sökande redogör för projektets art och målsättning.                                                    

Gillets Väktarråd med adjungerad, Anna Lindskoog Pettersson, avgör vem som skall tilldelas stipendiet och dess beslut kan inte överklagas.

UTDELNINGEN

Utdelning sker i samband med Sancta Lucia Gilles Storgille.

ÅTERBETALNING

Om man av någon anledning inte haft möjlighet att inom två år utnyttja erhållet stipendium för avsett ändamål skall stipendiemedlen återbetalas.