Sancta Lucia Gilles Forskningsstipendium – Hans Lindskoogs Minne

Instiftat 2009 av Hans Lindskoog

ÄNDAMÅL ‎

Stipendiet är avsett att stödja stipendiaten i sin yrkesutövning inom klinisk optometri, genom ‎fortbildning i form av studier, forskning eller motsvarande efter magisterexamen. ‎

BERÄTTIGADE ATT SÖKA ‎

Stipendiet kan sökas av enskild person inom optikeryrket med magisterexamen UTLYSANDET ‎Stipendiet utlyses av Gillets Väktarråd genom tillkännagivande i fackpress eller motsvarande. ‎Väktarrådet med adjungerad, Anna Lindskoog Pettersson, avgör när stipendiet skall utlysas samt ‎beloppets storlek. ‎

ANSÖKAN

Skriftlig ansökan ställs till Sancta Lucia Gille, där sökande redogör för projektets art och målsättning. ‎Gillets Väktarråd med adjungerad, Anna Lindskoog Pettersson, avgör vem som skall tilldelas ‎stipendiet och dess beslut kan inte överklagas. ‎

UTDELNINGEN ‎

Utdelning sker i samband med Sancta Lucia Gilles Storgille. ‎

ÅTERBETALNING

Om man av någon anledning inte haft möjlighet att inom två år utnyttja erhållet stipendium för ‎avsett ändamål skall stipendiemedlen återbetalas.‎