Sancta Lucia Gille är en hedersloge och har till ändamål att sammanföra optikerkårens kvinnor och män och yrket närstående personer för att inom Gillet befordra ett gott kamratskap med särskilt aktgivande på optikeryrkets fromma och framtida bestånd.
Gillet instiftades av bröderna Otto Ahlström, Oscar Bergman och Halvar Sjögren i december 1939.
Inträde i Gillet förvärvas då gillesmedlem med mästargrad rekommenderar den sökande.
Vill du veta mer om t.ex. medlemskap så kontaktar du Gillets sekreterare.