Sancta Lucia Gilles Stipendium

Sancta Lucia Gille utlyser härmed årligt stipendium, maximalt 10.000 kronor.

Ändamål

Stipendiet avser att stödja stipendiaten i sin yrkesutövning genom fortbildning, forskning eller motsvarande efter grundläggande examen.  

Berättigad att söka

Stipendiet kan sökas av enskild person inom optikeryrket eller annan person som är verksam inom optikbranschen. För sökande som ej är leg. optiker fordras minst tre års verksamhet i optikbranschen.

Utlysande  

Stipendiet utlyses av Gillets Väktarråd genom tillkännagivande på www.sanctaluciagille.se, i fackpress eller motsvarande media.

Ansökan

Skriftlig ansökan ställs till Sancta Lucia Gille senast 15 augusti. Gillets Väktarråd avgör belopp och vem som skall tilldelas stipendiet och dess beslut kan inte överklagas.

Utdelning

Tillkännagivande av stipendiater sker vid Sancta Lucia Gilles sammankomst i Stockholm i november. Efter genomförd aktivitet ska återrapportering över stipendiets nyttjande presenteras skriftligt för Sancta Lucia Gille, senast en månad efter slutförande.

Återbetalning

Om mottagaren av stipendium av någon anledning inte haft möjlighet att inom ett år utnyttja erhållen penningsumma för avsett ändamål, eller inte återrapporterat till Sancta Lucia Gille en månad efter avslutat projekt, skall stipendiemedlen återbetalas