Sancta Lucia Gilles Kontaktlinsstipendium

Instiftat 2019 av Sveriges Kontaktlinsförening Sancta Lucia Gille utlyser härmed ett årligt kontaktlinsstipendium

Ändamål

Stipendium för leg. optiker verksamma inom svensk optometri, företrädesvis genom deltagande i fortbildningskurser, kongresser, symposier, forskningsprojekt inom området kontaktlinser och främre segment.

Utlysande

Stipendiet utlyses av Gillets Väktarråd genom tillkännagivande på www.sanctaluciagille.se, i fackpress eller motsvarande media.  

Ansökan

Skriftlig ansökan ställs till Sancta Lucia Gille, senast 15 augusti. Gillets Väktarråd, med adjungerad Mia Smedjevik, avgör belopp och vem som skall tilldelas stipendiet och dess beslut kan inte överklagas.

Utdelning 

Tillkännagivande av stipendiater sker i samband med Sancta Lucia Gilles STORGILLE i november. Efter genomförd aktivitet ska vetenskaplig återrapportering över stipendiets nyttjande presenteras skriftligt för Sancta Lucia Gille, senast en månad efter slutförande.

Återbetalning

Om mottagare av stipendium av någon anledning inte haft möjlighet att inom ett år utnyttja erhållen penningsumma för avsett ändamål eller inte återrapporterat till Sankta Lucia Gille en månad efter avslutat projekt, skall stipendiemedlen återbetalas.