Skråordning från 1669

Ungefär 200 år före industrialiseringen utgavs en ordningsstadga för, i princip, alla verksamma hantverkare i vårt dåvarande rike som även innefattade Finland.

Föregångare inom skråordning för vårt yrke finns i Storbritannien genom The Worshipful Company of Spectacle Makers. Denna organisation har verkat sedan 1629.

Sancta Lucia Gille har genom en donation från vår Syster Barbro Lundqvist fått tillgång till en originaltext som vi publicerar och denna text har också bearbetats till ett modernare språk av Broder Per Söderberg.

Här kan Du läsa de olika versionerna.

Skråordning 1669 Modern Svenska

Skråordning 1669 Original