19 november

 Datum för Storgille 2022 lördagen den 19 november