Inlägg av Anita Hermelin

9 maj

Äntligen kan vi mötas igen till vår traditionella Vårlunch! Välkommen till Odd Fellowhuset måndagen den 9 maj 2022 kl 12.15. Vi ser fram emot att få lyssna på vår syster Lovisa Fagerlund och Myopibehandling i praktiken. Väl mött!