Sancta Lucia Gille © 2009

SANCTA LUCIA GILLE

Instiftat 1939

Välkommen»

 

Sancta Lucia Gille är en hedersloge och har till ändamål att "sammanföra optikerkårens kvinnor och män och yrket närstående personer för att inom Gillet befordra ett gott kamratskap med särskilt aktgivande på optikeryrkets fromma och framtida bestånd".

Låter detta intressant?

Vill du veta mer om t.ex medlemskap kontaktar du Gillets sekreterare Per Söderberg (per(at)sanctaluciagille.se)

 

Sancta Lucia Gilles Stipendium.

Stipendiet är avsett att stödja stipendiaten i sin yrkesutövning genom fortbildning i form av studier-

forskning - eller motsvarande efter grundläggande examen.

Regler och ansökan om stipendiet finns under "Aktuellt"

Aktuellt»

Här informerar Gillet sina systrar och bröder om nyheter inom Gillet

 

 

Historia »

Ett av Gillets stora projekt

har varit att skriva 

Optikeryrkets historia från

1930-talet fram till våra

dagar. Projektet redovisas

dels här på hemsidan men

finns nu även i bokform.

Org.nummer 802462-2535

 

Hemsidan reviderad  2018-09-16

 

 

 

webmaster(at)sanctaluciagille.se

Lucia vid Storgillet 2017

(Foto: Per Söderberg)