Optikerskola vid Stortorget invigd med gyllene nyckel.

 Dagens Nyheter 1939

 

Foto: Inga-Lill Thunholm Henriksson)

 Måndagen blev en märkesdag för det svenska optikeryrket genom invigningen av Stockholms förenade specialoptikers yrkesskola vid Stortorget, den första i sitt slag i vårt land.

 Ordföranden i Svenska Oftalmologförbundet, professor J. W. Nordenson, som förrättade invigningen i närvaro av många andra av våra mera kända ögonläkare, representanter för hantverket med Hantverksorganisationens hedersordförande, fabrikör Aug. Lindmark, och ordförande i Stockholms hantverksförening, målarmästare Hans Berggren i spetsen samt ett antal av huvudstadens främsta optiker.

 Den nya skolan, som är inrymd på nedre botten i huset Stortorget 18-20, är avsedd att främja såväl lärlingsutbildning som fortbildning av redan färdiga optiker. Första kursen, som kommer att starta ganska snart och räknar cirka 30 elever, är avsedd att bli en fortbildningskurs för optikermästare och pågå under hela vintern. Bland föreläsarna äro docent Grundström vid Stockholms högskola, som skall leda undervisningen i teoretisk optik, samt ögonläkaren doktor Karpe. Vidare komma flera av Stockholms mera kända optiker att hålla specialföreläsningar vid skolan.

 Initiativtagaren till skolan, samtidigt ordförande i den kommitté som under det senaste året arbetat på skolans tillblivelse, har varit optiker Halvar Sjögren, vilken vid invigningen höll ett orienterande anförande. Herr Sjögren slutade sitt anförande med att till sammanslutningen Stockholms förenade specialoptiker överlämna en symbolisk gåva, en gyllene nyckel med inskriptionen För optikeryrkets framtid.

 Föreningens ordförande, optiker Albert Lundqvist, tackade organisationskommittén för dess betydelsefulla arbete, och slutligen talade sekreterare Willén i Hantverksorganisationen om betydelsen av ett gott samarbete såväl inom hantverkets olika yrken som mellan individerna och nationerna. Han framförde Hantverksorganisationens hjärtliga lyckönskningar till det resultat Stockholmsoptikerna uppnått i och med sin nya yrkesskola.