Vårlunch 2019

En kylslagen majdag möttes ett 25-tal systrar och bröder för den traditionella vårlunchen på Västra Trädgårdsgatan 11 i Stockholm. Efter att ha åtnjutit en god torskrygg, fick vi ta del av mycket intressant forskning kring myopiutveckling. Stort tack till Linda Lundström, docent och lektor på KTH som berättade om myopi och ögats perifera optiska fel. Vi ser fram emot att höra mer om forskningsprojektet längre fram, det finns många spännande delar som vi gärna vill höra mer om!