Optikeryrkets historia i Sverige

Vid Sancta Lucia Gilles 65-årsjubileum i december 2004 diskuterades frågan om att sammanställa optikeryrkets nyare historia – från 1930-talet och framåt.

Man pekade på det faktum att det inte fanns någon samlad dokumentation om utbildningens historia i Sverige. Man konstaterade också att det heller inte fanns någon sammanställning av händelser och personer som bidragit till yrkets nuvarande ställning i samhället.

Den enda tillgängliga publikationen var ”Synverktyg från äldre tider”, författad av optiker Otto Ahlström. Den gavs ut 1943 av Stockholms Förenade Specialoptiker.

Medlemmarna i Sancta Lucia ansåg därför att det var hög tid att starta en genomgripande källforskning och intervju av personer som deltagit i utvecklingsprocessen. Man tillsatte en arbetsgrupp som bestod av Peter Preisler, Per Söderberg, Sten Lutteman, Michael Hollinder och Inga-Lill Thunholm Henriksson.

Gruppen har samarbetat som en redaktionskommitté och arbetet har möjliggjorts genom individuellt oavlönat engagemang samt ekonomiskt stöd från 29 leverantörsföretag inom optikbranschen.

Projektet resulterade i en bok, Optikeryrkets historia i Sverige, som gavs ut 2012. Den innehåller tio kapitel med ett varierande antal bilagor samt en CD skiva.

Projektgruppen har nu överlämnat till andra och yngre inom yrket och branschen, att fortsätta arbetet med att dokumentera och berätta om vidare utveckling.

Boken finns att köpa och kan beställs via sekreterarens epost. Den kostar 200 kronor (inklusive 6% moms). Porto tillkommer.

Du kan också läsa den digitalt uppdelad per kapitel, se länkar i spalten bredvid.

Här kan du läsa boken på skärmen eller ladda hem (högerklicka, välj Spara mål som…)

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10